................................................................................................................................................................................................................................

ibland hatar jag mig själv, som just nu.